Czym jest CEDIA i dlaczego warto szukać firm z tym znakiem jakości?

CEDIA powoli zaczyna rozwijać swoją działalność w Polsce, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej tej organizacji. W poniższym artykule opisujemy czym jest CEDIA oraz jakie ma ona znaczenie, zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i dla specjalistów działających w branży usług i produktów automatyki budynkowej.

CEDIA, czyli Custom Electronic Design & Installation Association, jest organizacją o globalnym autorytecie w branży nowoczesnej domowej technologii, wartej obecnie 14 mld $. Jest to organizacja reprezentująca 3500 firm na całym świecie i obsługująca ponad 22 tysiące specjalistów, producentów, projektantów i integratorów produktów i usług z branży automatyki domowej.

Główne założenia

CEDIA dąży do tego, by stać się głównym motorem napędowym sukcesu swoich członków. Stowarzyszenie zamierza być ważnym czynnikiem wpływającym na stały rozwój i prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw, będących jego członkami. Organizacja jest znakiem jakości firm stanowiących jej całość, a na świecie jest gwarantem wysokiej jakości usług i produktów w branży domowej automatyki.

Organizacja została zbudowana na silnych fundamentach wolontariatu. Zapewnia dostęp do wiodącej, branżowej edukacji, certyfikacji, badań, a także budowania świadomości wśród konsumentów. Stowarzyszenie jest źródłem wiedzy nt. wykorzystania domowych technologii zarówno dla konsumentów, jak i specjalistów.

Co klientowi mówi przynależność danej firmy do CEDIA?

cedia-logo-pms-pro-cert

Czego możesz się spodziewać, korzystając z usług i produktów przedsiębiorstw należących do CEDIA? Przede wszystkim tego, iż znaczkiem CEDIA posługiwać się mogą wyłącznie firmy, które charakteryzuje wysoka jakość usług. Firmy takie spełniać muszą wysokie, międzynarodowe standardy, które regularnie są kontrolowane przez stowarzyszenie. Dodatkowo dostajesz gwarancję, że osoby realizujące dla Ciebie usługi są odpowiednio przeszkolone oraz posiadają dużą wiedzę w dziedzinie, którą się zajmują.

Firmy nie spełniające wszystkich warunków wymaganych przez CEDIA nie mogą stać się częścią stowarzyszenia, dzięki temu organizacja podkreśla swoją renomę, jednocześnie dając klientom pewność przy korzystaniu z usług przedsiębiorstwa będącego jej członkiem. W krajach zachodnich, takich jak USA, firmy nie będące członkiem CEDIA nie mają praktycznie szans na znalezienie klienta, który będzie chciał korzystać z ich usług, co dodatkowo potwierdza fakt o światowym prestiżu stowarzyszenia.

Co zapewniają firmy posługujące się znaczkiem CEDIA?:

  • fachową pomoc i doradztwo przy projektowaniu spersonalizowanego systemu dla klienta indywidualnego,
  • certyfikat i przeszkolony zespół techników, projektantów i pracowników pomocy technicznej, dostarczających produkt o wysokiej jakości,
  • najnowsze technologie na wszystkich poziomach, aby zapewnić klientowi szeroki wybór możliwości, idealny dla jego potrzeb i życzeń,
  • pomoc podczas początkowego korzystania z technologii w swoim domu,
  • informacje nt. najnowszych technologii oraz informacje, jak ich używać,
  • proste, ale i niestandardowe rozwiązania będące częścią domu oraz stylu życia oraz spełniające oczekiwania klienta.

Jak widać najważniejszą informacją dla klienta korzystającego z usług firmy będącej członkiem CEDIA jest jakość oferowanych usług i produktów na każdym etapie realizacji. Klient, wybierając firmę posiadającą członkostwo w CEDIA, może być pewny profesjonalnej oraz fachowej realizacji zamówionych usług.

Programy CEDIA, czyli jak wykonawcy mogą podnosić swoje kwalifikacje oraz rozwijać swój biznes

Jedną z głównych korzyści bycia członkiem CEDIA jest możliwość udziału w wielu programach, dzięki którym członkowie mogą rozpocząć budowę nowych kontaktów, rozwijać dodatkowe umiejętności a także generować nowy biznes.

Program Wolontariat

Zespół oddanych wolontariuszy pomaga wspierać misję CEDIA przez cały rok i dba o to, by stowarzyszenie pozostawało dynamiczne, istotne i napędzane nowymi pomysłami. Wolontariat pomaga również rozwijać swoje umiejętności, budować własną sieć kontaktów zawodowych i zdobyć uznanie dla własnego wkładu w rozwój stowarzyszenia.

Prestiżowe konkursy

Konkurs CEDIA’s Electronic Lifestyles Awards wyłania najlepsze projekty, produkty oraz osoby działające w branży elektronicznych systemów mieszkaniowych. Konkurs wyróżnia innowację, kreatywność oraz umiejętności techniczne, a także pomaga uświadomić, w jak dużym stopniu technologia zwiększa komfort użytkowania całego domu.

Zwycięski dom w CEDIA Awards 2013 w kategorii "Najlepszy zintegrowany dom powyżej £250k" (źródło zdjęcia: http://www.cedia.org/) Zwycięski dom w CEDIA Awards 2013 w kategorii „Najlepszy zintegrowany dom powyżej £250k” (źródło zdjęcia: http://www.cedia.org/)

Magazyn “Electronic Lifestyles”

Magazyn “Electronic Lifestyles” zapewnia czytelnikom inspiracje dla nowych projektów z zakresu domowych technologii. W magazynie publikowane są najlepsze prace, które obejmują ponad 20 tys. architektów, konstruktorów, projektantów wnętrz i specjalistów związanych z każdym problemem.

Okładka magazynu "Electronic Lifestyle" (źródło zdjęcia: http://chriswoolman.com/) Okładka magazynu „Electronic Lifestyle” (źródło zdjęcia: http://chriswoolman.com/)

Program “Registered Outreach Instructor”

“Registred Outreach Instructors” (ROIs) to instruktorzy popularyzujący idee CEDIA, którzy będąc członkami stowarzyszenia zostali przeszkoleni oraz upoważnieni do rozpowszechniania wiedzy rozwijającej umiejętności, a będącej wynikiem badań CEDIA. Wiedza ta przeznaczona jest głównie dla architektów, konstruktorów, projektantów wnętrz i innych partnerów branżowych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Na oficjalnej stronie organizacji można dowiedzieć się, jak zostać ROI i zacząć budowę wartościowych kontaktów, związanych z projektowaniem oraz budowaniem sieci profesjonalistów we własnej sferze działalności.

Edukacja i licencje

Każdy członek może uzupełnić swoją wiedzę poprzez udział w uznanych w branży szkoleniach. Poprzez licencjonowane kursy szkoleniowe CEDIA, każdy może skupić się na tym, co robi najlepiej – szkoleniach produktowych – i polegać na kursach CEDIA dostarczających niezbędnej branżowej wiedzy i umiejętności.

Program dla Dostawcy Działu Kształcenia Ustawicznego (Continuing Education Unit w skrócie CEU)

Program pozwala organizacjom na oferowanie edukacji dla specjalistów z branży domowych technologii. Każdy członek może ubiegać się o stanie się CEU, dzięki czemu specjaliści będą mieli okazję zarabiać poprzez udział w ofertach edukacyjnych danego członka, będącego w programie CEU.

Członkostwo

Członkostwo w CEDIA

Członkostwo w CEDIA niesie za sobą wiele korzyści, firma dostaje dostęp do wielu świadczeń, które mają na celu zmaksymalizować sukces przedsiębiorstwa. Spośród wielu usług i korzyści przeznaczonych dla członków wymienić można:

  • światowej klasy wydarzenia i edukację, które dadzą uczestnikom umiejętności, wiedzę i kontakty, których potrzebują, aby być tuż przed konkurencją,
  • członkostwo w CEDIA daje dostęp do kilkudziesięciu udostępnianych przez stowarzyszenie źródeł, narzędzi, publikacji i szablonów, które można wykorzystać we własnym biznesie.
  • co równie ważne, bycie częścią stowarzyszenia jest równoznaczne z otrzymaniem znaku jakości, który potwierdza jakość oferowanych przez firmę usług.

Każdy będący częścią CEDIA wspiera wysiłki organizacji w reprezentowaniu członków oraz większej części branży na wielu arenach, od forum politycznego do rynku konsumenckiego. Stowarzyszenie działa przez cały rok, by dawać gwarancję klientom, że jego członkowie to najlepsi specjaliści, wykwalifikowani w projektowaniu oraz integracji technologii nowoczesnych, domowych systemów.

Początki

CEDIA została założona w 1989 roku przez grupę specjalistów zajmujących się rozwojem przemysłu dla nadchodzących systemów elektronicznych. Ich wizja odpowiadała potrzebom specjalizacji w domowych technologiach, stając się wiodącym źródłem, promującym handel i oferującym szkolenia. CEDIA zaczęła brać udział w tworzeniu pełnoprawnego przemysłu, który wówczas uważany był bardziej za hobby.

Członkowie CEDIA po raz pierwszy na targach branżowych Członkowie CEDIA po raz pierwszy na targach branżowych (źródło zdjęcia: http://www.cedia.net/)
Od tego czasu, CEDIA rozrosła się do międzynarodowego stowarzyszenia z ponad 3,5 tysiącem firm członkowskich na całym świecie, a także zaczęła być uznawana za uniwersalny znak profesjonalizmu firm z branży domowych technologii.

CEDIA w Polsce

Mimo, że w Polsce CEDIA funkcjonuje już jakiś czas, dopiero niedawno, czyli na tegorocznych targach ISE w lutym, zebrała się odpowiednia ilość firm założycielskich CEDIA Polska. Dzięki temu polski oddział stowarzyszenia uzyska pełne wsparcie ze strony głównego oddziału organizacji. Fakt ten jest znakiem, że organizacja wchodzi u nas w fazę rozkwitu.

Biorąc pod uwagę prestiż oraz skalę na jaką działa to stowarzyszenie na świecie, a dodatkowo popularyzację wykorzystywania nowych technologii dla domu w Polsce, można stwierdzić, iż CEDIA zacznie rozwijać się na szeroką skalę, dając polskim przedsiębiorstwom niepowtarzalną możliwość podnoszenia jakości swoich usług. Klientowi końcowemu z kolei, da pewność przy korzystaniu z usług firmy, będącej członkiem CEDIA, a w efekcie końcowym satysfakcję z wykonanych prac.

Dlatego też warto by przedsiębiorstwa działające w Polsce w branży nowych technologii dla domu, przyjrzały się dokładniej korzyściom płynącym z członkostwa w CEDIA i przekonały się do wzięcia udziału w rozwoju zarówno samego stowarzyszenia jak i całej branży. Takie działanie może przynieść wyłącznie korzyści, zarówno dla specjalistów jak i samych klientów.

Ciągły rozwój

CEDIA rozrasta się z roku na rok tak samo jak rozwija się branża nowych technologii dla domu. Dzięki ciągłym badaniom i udziale w największych branżowych wydarzeniach, organizacja ta zapewnia swoim członkom jedyny i niepowtarzalny dostęp do wiedzy o najnowszych rozwiązaniach oraz inspiracji do działania i funkcjonowania w branży.

Ciągły rozwój stowarzyszenia daje mocne podstawy by przypuszczać, że również w Polsce, wraz z rozwojem przemysłu nowoczesnych domowych technologii również CEDIA stanie się wyznacznikiem jakości usług, tak samo jak ma to miejsce w innych krajach na świecie.

Leave a Comment

control4