Etapy realizacji inteligentnego domu

Realizacja inteligentnego domu jest procesem długotrwałym, który nie kończy się zaraz po założeniu instalacji i zaprogramowaniu urządzeń. Cały proces podzielić można na etapy, podczas których wykonywane są konkretne zadania oraz zmienia się rola integratora oraz inwestora, czyli przyszłego użytkownika systemu.

W artykule opiszemy jak może wyglądać realizacja inteligentnego domu, podzielona na kilka etapów. Jest to oczywiście przykład i różne firmy mogą trochę inaczej podchodzić do realizacji domowej automatyki.

Etap I: Konsultacje

Podczas tego etapu integrator poznaje potrzeby inwestora odnośnie inteligentnego domu. Niejednokrotnie wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z domową automatyką: jak działa, jakie są wady i zalety poszczególnych rozwiązań czy też jak wygląda sterowanie w inteligentnym domu. Integrator również poleca rozwiązania, które najtrafniej będą odpowiadać na przedstawione przez inwestora potrzeby.

Etap II: Projekt

Po poznaniu potrzeb inwestora oraz po konsultacjach polecanych rozwiązań integrator przystępuje do stworzenia projektu inteligentnego domu. Na tym etapie dobierane są potrzebne urządzenia oraz okablowanie. Decyzje co do doboru sprzętu również na tym etapie są konsultowane z inwestorem.

Etap III: Montaż

Jeśli projekt zostanie finalnie zaakceptowany, ekipa instalacyjna rozpoczyna etap prac w obiekcie. Prace integratora powinny być skoordynowane z innymi branżami działającymi w budynku, by przebiegały zgodnie z harmonogramem. Najczęściej firma raportuje stan przebiegu prac, dzięki czemu inwestor zawsze wie, co dzieje się na jego inwestycji.

Etap IV: Testy

Po zamontowaniu całej instalacji przychodzi czas na testy systemu. Integratorzy sprawdzają, czy urządzenia włączone do systemu działają prawidłowo i bezawaryjnie oraz czy poprawnie współpracują między sobą.

Etap V: Konfiguracja

Ten etap polega na skonfigurowaniu działania urządzeń oraz systemu zgodnie z potrzebami inwestora. Integratorzy muszą zadbać, by system pracował jak najbardziej efektywnie oraz by korzystanie z funkcji inteligentnego domu było dla domowników komfortowe i intuicyjne. Cały system zostaje następnie poddany kolejnym testom.

Etap VI: Weryfikacja

Tym razem przetestowanie działania inteligentnego domu należy do domowników. Mieszkając w domu sprawdzają, czy zaprogramowane funkcje odpowiadają ich potrzebom oraz, czy nie potrzebują funkcji, których jeszcze dom nie posiada. Integrator przeprowadza również prezentację działania całego systemu oraz odpowiada na wszystkie pytania domowników.

Etap VII: Finalizacja

Finalizacja polega na zatwierdzeniu wykonania inteligentnego domu przez inwestora, jednak rola integratora na tym etapie się nie kończy. Większość firm gwarantuje również umowy serwisowe, które zapewniają regularną kontrolę systemu, monitoring jego działania, wprowadzanie aktualizacji oraz, na życzenie inwestora, programowanie nowych funkcji.

Leave a Comment

Projekt architektoniczny domuProjektowanie inteligentnego domu